Projecten

Aanbouwen

aanbouw2

Uitbreiden, een uitstekend alternatief! In de praktijk kan verbouwing van uw huidige woning een uitstekend alternatief blijken te zijn dan bijvoorbeeld verkoop van de desbetreffende woning. Één van de mogelijkheden om uw woning aanzienlijk te vergroten is het uitbreiden van uw woonkamer en/of keuken d.m.v. een aanbouw! Aanbouw in combinatie met verbouw woning In de praktijk wordt tijdens het uitbreiden van de woning met een aanbouw ook veel de woonkamer aangepast en/of gerenoveerd. Hierbij kunt u denken aan het toepassen van vloerverwarming en een nieuwe vloerafwerking zodat het één geheel wordt.

Renoveren

renoveren_voor_na

Renoveren Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of nieuwbouw. Renoveren op grote schaal, renovatie van een badkamer het grijpt altijd in in het levenspatroon van de mensen die tijdens de verbouwing blijven wonen.

Verbouwen

verbouwen strak

Verbouwen op grote schaal, de verbouwing van een woonhuis, het plaatsen van een dakkapel, het vernieuwen van een badkamer of het verbouwen van een zolder – het grijpt altijd in het levenspatroon van de mensen die tijdens de verbouwing blijven wonen. Naast een passende offerte draagt een strakke planning van de werkzaamheden bij aan een zo kort mogelijke belasting van de leefsituatie van de bewoners.